Festivalteam

Het festivalteam bestaat uit een tiental enthousiaste bierliefhebbers die gedurende 10 maanden maar een doel voor ogen hebben: ervoor zorgen dat iedereen, zowel brouwers als bezoekers en medewerkers, zich op het ZBF amuseren.

Dat daar heel wat denk- en doewerk bij komt kijken nemen ze er met de glimlach bij.

Contacten en goede afspraken met de brouwers is een voor de hand liggende zaak, minder gekend zijn de vele andere taken die bij de organisatie van een bierfestival met de omvang van het ZBF komen kijken:

  • Contacten met bevoegde autoriteiten en hulpdiensten;
  • Zorgen dat de nodige vergunningen verkregen worden;
  • Organisatie van tombola, infostand en catering;
  • Publiciteit en contacten met de pers;
  • Secretariaatswerk en financiële administratie;
  • Bestellen van de nodige glazen, jetons en T-shirts;
  • De opbouw en na afloop de afbraak van de verschillende standen;
  • De aan- en afvoer van al het benodigde materiaal;
  • De veiligheid;

Het hoort er allemaal bij, uiteraard ook met de steun en inzet van vele medewerkers uit de verschillende Lokale Verenigingen van Zythos vzw.

Ook tijdens het komend festivalweekend rekenen we op ongeveer 200 vrijwillige medewerkers. Ben jij zo′n enthousiaste bierliefhebber en wens jij ook je steentje bij te dragen, kijk dan op de speciale medewerkerspagina.

Zythos vzw wenst het festivalteam, alle bezoekers, brouwers, medewerkers en alle andere betrokkenen dan ook een leerrijk, smaakvol en gezellig ZBF.

Santé!